Σπύρου Ελευθέριος

Σπύρου Ελευθέριος

Γεννήθηκα στο Ηράκλειο Κρήτης το 1989 και το 2007 ξεκίνησα τις σπουδές μου στο τμήμα αρχιτεκτόνων της πολυτεχνικής σχολής Θεσσαλονίκης. Βασική ενασχόληση των σπουδών μου υπήρξε ο αστικός σχεδιασμός και η φιλοσοφία και θεωρία της αρχιτεκτονικής. Σε αυτούς τους τομείς εξειδικεύτηκα σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στο τμήμα αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης από το οποίο αποφοίτησα το 2018. Θέμα της διπλωματικής εργασίας μου ήταν η «Κριτική του θεωρητικού έργου Η φύση της τάξης» και βαθμολογήθηκε με 9,5/10 (άριστα).

Θεωρώ ότι η αρχιτεκτονική παιδεία είναι ένα μέσον για να κατανοούμε βαθύτερα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και ότι η έκφραση τους στο χώρο πετυχένεται μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές σχεδιασμού. Θεωρώ επίσης ότι η πόλη μου έχει άμεση ανάγκη από επιτυχημένες επεμβάσεις και αύξηση της βιωσιμότητας με σκοπό τον άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του δημόσιου χώρου.

Πίστευω ότι η πόλη του Ηρακλείου πάρα τις όποιες σημερινές ελείψεις της έχει μεγάλες προοπτικές και τη δυνατότητα να γίνει ισχυρό κέντρο σε διεθνές επίπεδο. Η ανάπτυξη της μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα πλάνο επεμβάσεων που θα στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στόχος πρέπει να είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και των εμπειριών των επισκεπτών.

Copyright © 2019 Ηράκλειο για Όλους