Πολιτιστική Ανάπτυξη

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.Αξιοποίηση μουσειακού, αρχαιολογικού & ιστορικού αποθέματος

 

·  Δικτύωση των μουσείων και των λοιπών πολιτιστικών υποδομών –δημιουργία ενιαίου συνόλου πολιτιστικών υποδομών.

·  Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της «ψηφιακής σύγκλισης» ώστε κάθε πολίτης να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στο πολιτιστικό «προϊόν» (π.χ. ψηφιακές ξεναγήσεις, σχετικές πληροφορίες από την ιστοσελίδα του Δήμου, QRL Code κλπ.),

·  Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένης εκστρατείας πληροφόρησης και προσέλκυσης πληθυσμιακών ομάδων που θίγονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό ή στερούνται δυνατοτήτων πρόσβασης (άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένοι κ.α.),

·  Ανάπτυξη ειδικού προγράμματος σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία και τις υποδομές φιλοξενίας του Ηρακλείου

·  ενέργειες εξωστρέφειας

2.Ιστορικό Αρχείου Δήμου Ηρακλείου

 

·  Αξιοποίηση του αρχείου παλαιών φωτογραφιών που έχει στην ιδιοκτησία του ο Δήμος Ηρακλείου και δημιουργία θεματικών εκθέσεων. Ταυτόχρονα αναζήτηση νέων φωτογραφιών που σχετίζονται με την ιστορία της πόλης και τις περιοχής κατά τις προηγούμενες δεκαετίες.

·  Ψηφιοποίηση υπάρχοντος έντυπου υλικού της ιστορίας του Δήμου Ηρακλείου με την ανάδειξη των προσώπων που διατέλεσαν Δήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών, Σημαντικές Αποφάσεις κλπ

·  δημιουργία ενός φιλμ για την προβολή του Δήμου και της Ιστορίας του

3.Καταγραφή αναμνήσεων και βιωμάτων ζωής – Προφορική ιστορία

 

·  πρωτογενής έρευνα και συγγραφή κειμένων με τις μαρτυρίες και τις βιωματικές αφηγήσεις ατόμων της 3ης ηλικίας

·  δημιουργία ψηφιακού ιστότοπου και έντυπου υλικού

·  ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση 3ης ηλικίας

·   

4.Διεθνές Κέντρο «ΜΙΝΩΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

·  σύσταση και λειτουργία Κέντρου Μινωϊκών Σπουδών και τεκμηρίωσης των περί του Μινωϊκού Πολιτισμού στοιχείων

5.Επέκταση και εξασφάλιση κοινωνικής προσβασιμότητας

 

·  Σχεδιασμός και υλοποίηση εκστρατείας πληροφόρησης και προέλκυσης κατηγοριών και ομάδων που θίγονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό ή στερούνται ευκαιριών για να καλλιεργήσουν τη δική τους πολιτιστική έκφραση (άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, πολιτισμικές μειονότητες κ.α.).

·  Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα της «ψηφιακής σύγκλισης» ώστε κάθε πολίτης να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση στο πολιτιστικό «προϊόν».

·  Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων ανάδειξης αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων σε συνεργασία με τις δομές του Υπουργείου Πολιτισμού, με ήπιες και διδακτικές παρεμβάσεις και αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην ξενάγηση.

·  «Ανοιγμα» των χώρων πολιτισμού της περιοχής για τη στέγαση εκδηλώσεων νεανικής δημιουργίας.

·  Τακτική εβδομαδιαία λειτουργία των χώρων πολιτισμού του Δήμου με ωράριο πρωινό και απογευματινό για την αύξηση της επισκεψιμότητας στα πρότυπα των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών.

·  Καθιέρωση κάρτας πρόσβασης σε «προϊόντα» και υπηρεσίες πολιτισμού, με μειωμένο αντίτιμο ή δωρεάν, για νέους, ηλικιωμένους, ανέργους ή άλλες ευαίσθητες ομάδες.

 

6.«Βιωματική σύνδεση και γνωριμία των νέων με την ιστορία της πόλης του Ηρακλείου. Μια κοινωνία μέσα από τους αιώνες»

 

·  σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα (Α΄βάθμια και Β΄Βάθμια). Ενδεικτική θεματολογία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι: «Κνωσός», «Ενετοκρατία», «Προσωπικότητες του Ηρακλείου», «Μουσεία».

7.Θερμοκοιτίδα καινοτόμου πολιτιστικής επιχειρηματικότητας

 

·  Δημιουργία οργάνωσης, προώθησης, δικτύωσης, προβολής, ενίσχυσης, υποστήριξης των πολιτιστικών δημιουργών του Ηρακλείου. Ενδεικτικά :

-Γραφείο διασύνδεσης, πληροφόρησης και υποστήριξης των τοπικών δημιουργών.

-Υπηρεσίες τηλεματικής και ηλεκτρονικής πληροφόρησης υψηλής ποιότητας (σταθμοί εργασίας με πρόσβαση υψηλής ταχύτητας, πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και λοιπά δίκτυα κλπ.)

– Υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

– Δημιουργία και λειτουργία “workshops”, αρχείου, βιβλιοθήκης κλπ.

– Ενημέρωση για πηγές χρηματοδότησης, υποστήριξη στη διαδικασία ανεύρεσης χορηγικών ενισχύσεων (“fundraising”) και υποστήριξη στην υποβολή σχετικών αιτήσεων.

-Πωλητήριο – αναψυκτήριο – χώρος εστίασης.

-Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (χρηματο-οικονομικών, τεχνικών, προβολής κλπ.)

 

8.Διεθνές Forum Καινοτομίας στον Πολιτισμό

 

·  διοργάνωση και καθιέρωση Διεθνούς Forum στο Ηράκλειο

9. Διεθνές Φεστιβάλ Ηρακλείου

 

·  διοργάνωση στοχευόμενων φεστιβάλ χαμηλού κόστους και συγκεκριμένης θεματικής

α)οι εκδηλώσεις να εντάσσονται σε θεματικούς κύκλους (π.χ. αφιερώματα κλπ.), όπου αυτό είναι δυνατόν,

β)να υπάρχει ανάπτυξη των εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο τους θερινούς μήνες).

γ)να λαμβάνονται – απαραιτήτως – υπόψη οι Διεθνείς Ημέρες της UNESCO και να προβλέπεται η συσχέτιση των εκδηλώσεων του φεστιβάλ με αυτές,

 

10. Φεστιβάλ διασκευών παραδοσιακής μουσικής

 

· σκηνή εκτέλεσης/παρουσίασης των έργων

· ομιλίες και δράσεις διαδραστικού χαρακτήρα, εργαστήρια κατασκευής παραδοσιακών οργάνων

11. Φεστιβάλ νέων καλλιτεχνικών δημιουργών (rock, video art κλπ.)

 

·  διοργάνωση – και η καθιέρωση σε ετήσια βάση – ενός ετήσιου Φεστιβάλ νεοφυούς καλλιτεχνικής δημιουργίας, το θα αναδεικνύει την νεανική καλλιτεχνική δημιουργία (πρωτίστως, αλλά όχι μόνο, τη μουσική), κατά κύριο λόγο της Κρήτης, με προοπτική να εξελιχθεί σε μια διεθνή πλατφόρμα, ανάδειξης και προώθησης σύγχρονων μορφών τέχνης.

 

12.Δημιουργία Φεστιβάλ πολιτικού ντοκιμαντέρ (προβολές, workshops, διαλέξεις κλπ.)

 

·  workshops και σεμινάρια νέων κινηματογραφιστών

·  θεματικά αφιερώματα           

·  συνεργασία του Δήμου με την ΓΣΕΕ και την ΕΡΤ (Ιστορικό Αρχείο).

13.Καινοτόμες δράσεις διεθνούς δικτύωσης

14.Διεθνή Δίκτυα

 

·  Δημιουργία μιας αναγνωρίσιμης ταυτότητας (λογότυπο) της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και η χωροθέτησή της στην πόλη με ειδική σήμανση, για παράδειγμα στο χάρτη της πόλης με τα πολιτιστικά αγαθά.

·  Δημιουργία συγκεκριμένων πολιτιστικών projects που θα παρεμβαίνουν αισθητικά στην πόλη, και τα οποία θα υλοποιούνται με τη συμμετοχή των φιλοξενούμενων καλλιτεχνών.

·  Διοργάνωση ανοιχτών συναντήσεων και εκδηλώσεων για το κοινό όπου θα συμμετέχουν οι φιλοξενούμενοι καλλιτέχνες με στόχο την ανταλλαγή τεχνοτροπιών και γνώσης για την τέχνη, αλλά και την επίδειξη – σε περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατόν – της διαδικασίας παραγωγής του καλλιτεχνικού έργου.

·  Σχεδιασμός ενός κύκλου αφιερωμάτων στην πόλη ή τη χώρα προέλευσης του φιλοξενούμενου καλλιτέχνη. θεατρικές ανταλλαγές με πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού

·  Πρόγραμμα προβολής και προώθησης των τοπικών πολιτιστικών προϊόντων και δραστηριοτήτων, με τη συνεργασία των άλλων Δήμων της περιοχής, της Περιφέρειας Κρήτης και των αρμοδίων κρατικών φορέων.

·  Ψηφιοποίηση του συνολικού πολιτιστικού πλούτου της περιοχής- Δημιουργία «Πολιτιστικού Αρχείου»

15.Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάδειξης του αποθέματος βιόσφαιρας

 

·  δημιουργία νέων και η αποκατάσταση παλαιών ιστορικών μονοπατιών των ορεινών περιοχών, με στόχο την διασύνδεση των οικισμών του ορεινού όγκου και την ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικού περιβάλλοντος

·  ενίσχυση και διεύρυνση του πλαισίου συνεργασίας του Δήμου με φορείς του εξωτερικού που διαχειρίζονται αντίστοιχους “πόρους” (π.χ. ορεινά μονοπάτια, βουνά κλπ.)

·  δράσεις ανάδειξης του θαλάσσιου πλούτου, της ναυτικής παράδοσης και της γαλάζιας οικονομίας

16.Περιβαλλοντική διάσταση του πολιτισμού – πολεοδομικές εφαρμογές

 

·  Εικαστικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο με στόχο τη βελτίωση της αισθητικής, την ανάδειξη των διατηρητέων κτιρίων, την προβολή των «τοποσήμων» (Landmarks) του αστικού χώρου.

·  Εικαστικές παρεμβάσεις (π.χ. εκθέσεις γλυπτών έργων, εικαστικά περιβάλλοντα, street art events κλπ.) σε υποβαθμισμένες γειτονιές του Δήμου

·  δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτιστικών χώρων σε δικτύωση, μέσω της ανάδειξης πολιτιστικών διαδρομών εντός του αστικού ιστού

·  Καθιέρωση πολιτικής «καθαρής πόλης» με θέσπιση αυστηρών κανόνων για επιγραφές, διαφημίσεις, κεραίες, στέγαστρα κλπ

·  Προώθηση προγράμματος «ιστορίας της πόλης» με ειδική σήμανση όλων των πολιτιστικών χώρων, μνημείων, ιστορικών κτηρίων κλπ

·  Ενθάρρυνση «υιοθεσίας μνημείων» από σχολεία, συλλόγους, ΜΚΟ και άλλους φορείς, με στόχο την συντήρηση, τον καθαρισμό, την προστασία επιλεγμένων μνημείων.

Copyright © 2019 Ηράκλειο για Όλους