Νέα Γενιά

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συγκροτούμε, αναβαθμίζουμε και εμπλουτίζουμε όλους τους συμμετοχικούς θεσμούς

• Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, Δημοτικό Συμβούλιο Μαθητών
• Επιτροπή Νεολαίας
• Συμμετοχικός προϋπολογισμός για θέματα νέων με την ουσιαστική παρέμβασή τους

ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΩΝ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

·Δημιουργία ιστοσελίδας πληροφόρησης για δράσεις νεολαίας σε Δημοτικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

· Συνεχής ενημέρωση των ομάδων νεολαίας για ευκαιρίες που δίδονται σε αυτό το ηλιακό γκρουπ   του Δήμου Ηρακλείου, για προγράμματα κινητικότητας, προγράμματα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης & προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας. 

·Καταγραφή Ομάδων Νεολαίας (τυπικών και άτυπων ομάδων) με σκοπό την ενσωμάτωση τους σε εκδηλώσεις και δράσεις του Δήμου

·Τακτικές συναντήσεις της Αντιδημαρχίας  νεολαίας με ομάδες νεολαίας του Δήμου Ηρακλείου με σκοπό την καταγραφή προβλημάτων, ή θεμάτων που απασχολούν τη νεολαία.

2.ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

· Συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με τον ΟΑΕΔ, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, τις επιχειρήσεις με σκοπό την ενημέρωση των νέων  για προγράμματα απασχόλησης, εκπαίδευσης & κατάρτισης και θέσεις εργασίας.

· Ενημέρωση των νέων για προγράμματα επιχειρηματικότητας μέσω Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων.

·Ενημέρωση νέων για προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης

·Χρήση δημοτικών χώρων με σκοπό τη δημιουργία συνεργατικών χώρων για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

3.ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΝΕΩΝ

·Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε νέους.

·Διοργάνωση φεστιβάλ νεανικής δημιουργικότητας – σε δημοτικές εγκαταστάσεις / πάρκα / πλατείες – με σκοπό να δοθεί βήμα σε νέους καλλιτέχνες (κάτω των 30 ετών) να παρουσιάσουν τα έργα τους.

4.ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

·Χρήση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη συμμετοχή των νέων του Ηρακλείου σε προγράμματα κινητικότητας Νεολαίας σε κράτη της Ε.Ε. σε συνεργασία με φορείς νεολαίας από το εξωτερικό.

·Χρήση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη φιλοξενία ομάδων νέων από κράτη της Ε.Ε. με σκοπό την εκπαίδευση τους στο Ηράκλειο και τη συνεργασία με νέους από το Ηράκλειο για ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών.

·Πιστοποίηση του Δήμου Ηρακλείου ως φορέα υποδοχής και αποστολής της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (European Voluntary Service, EVS), γνωστή και ως Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό, νέοι από το Ηράκλειο να προσφέρουν εθελοντικά σε κράτη της Ε.Ε. και να πιστοποιήσουν αυτή την εθελοντική τους εμπειρία μέσω της πιστοποίησης Youthpass.

·Χρήση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την εκπαίδευση των αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων που σχετίζονται με θέματα Νεολαίας.

Copyright © 2019 Ηράκλειο για Όλους