Καθημερινότητα – Ποιότητα Ζωής

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ

ΜΕΤΡΑ

ΔΡΑΣΕΙΣ

1.Ασφάλεια των δημοτών / Βελτίωση της καθημερινότητας

·  Έργα φωτισμού σε όλη την επικράτεια του δήμου

·  Ράμπες ΑΜΕΑ και βελτίωση της κινητικότητας και της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες

·  Δημιουργία θέσεων στάθμευσης

·  Εκπόνηση μελέτης και υλοποίησης αυτής για μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος του Ηρακλείου

·  Αναβάθμιση και δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές του Ηρακλείου και στα χωριά του δήμου

2.Υποδομές

·  Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης

·  Αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων (παιδικοί σταθμοί, δημοτικά κτήρια κτλ)

·  Οδοποιία (χρηματοδότηση για βελτίωση του οδικού δικτύου αρμοδιότητα του Δήμου)

·  Περαιτέρω ανάδειξη και προστασία του παραλιακού μετώπου

·  Υποδομές υπαίθρου – εγγειοβελτιωτικά έργα – αγροτική οδοποιία

·   

3.Ψηφιακή Πόλη Έξυπνη Πόλη

·  Βελτίωση υπηρεσιών προς το πολίτη κάνοντας χρήση των ΤΠΕ

·  Δωρεάν Internet σε όλη την επικράτεια του δήμου

·  Χρήση ΤΠΕ για το μετασχηματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης

·  Διευκόλυνση πρόσβασης των δημοτών στην πληροφορία (ψηφιακό εμπορικό κέντρο, ανοιχτή επικοινωνία με τον δημότη για προτάσεις αναβάθμισης της πόλης,

·  Χρήση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για περαιτέρω αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και δράσεων

·  υποδομές τηλεματικής για τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ)

Copyright © 2019 Ηράκλειο για Όλους